topbar

مسائل فردی

تعبیر خواب Sticky

پاسخ اصلی کارشناس b
متن پاسخ:
سلام. متاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما تعبیر خواب نمی‌دانند.  
آیا این پاسخ صحیح است؟:
49 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

تعبیر خواب Sticky

پاسخ اصلی کارشناس b
متن پاسخ:
سلام. متاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما تعبیر خواب نمی‌دانند.  
آیا این پاسخ صحیح است؟:
28 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

تعبیر خواب Sticky

پاسخ اصلی کارشناس b
متن پاسخ:
سلام. متاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما تعبیر خواب نمی‌دانند.  
آیا این پاسخ صحیح است؟:
47 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

تعبیر خواب Sticky

پاسخ اصلی کارشناس b
متن پاسخ:
سلام. متاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما تعبیر خواب نمی‌دانند.  
آیا این پاسخ صحیح است؟:
65 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

فلسفی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. خواهر گرامی. پرسش شما پرسشی فلسفی است که بحث‌های زیادی را در حوزة‌های فلسفی مختلف مخصوصا معرفت‌شناسی و فلسفه علم به خودش اختصاص داده است. این بحث‌ها پردامنه و دشوار است. به نظر من درمقالات فارسی که در این زمینه‌ها بحث کرده‌اند جستجو کنید. 
آیا این پاسخ صحیح است؟:
41 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خواب عزراییل Sticky

پاسخ اصلی کارشناس b
متن پاسخ:
سلام. متاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما تعبیر خواب نمی‌دانند.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
77 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

تعبیر خواب Sticky

پاسخ اصلی کارشناس b
متن پاسخ:
سلام. متاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما تعبیر خواب نمی‌دانند.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
65 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

درس وتحصیل Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. خواهر محترم. یکی از چیزهایی که به مدرک شما اعتبار می‌دهد دانشگاهی است که از آنجا مدرک گرفته اید. مدرک تحصیلی دانشگاههای دولتی اعتبار بیشتری از دانشگاه آزاد دارد. مخصوصا برخی از دانشگاههای دولتی که اعتبار ویژه‌ای دارند مثلا دانشگاه شریف یا تهران یا امیرکبیر یا شهید بهشتی. مدارک این دانشگاهها در بسیاری از رشته‌های تحصیلی اعتبارخوبی دارند واگر از آنجا فارغ‌التحصیل شوید احتمال آنکه شغل مناسبی بدست آورید بیشتر است.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
42 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

تعبیرخواب وعده ی زمان مرگ Sticky

پاسخ اصلی کارشناس b
متن پاسخ:
سلام. متاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما تعبیر خواب نمی‌دانند.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
62 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

استحاضه Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. خواهر محترم. اولا تا وقتی مطمئن نشدید که ترشحی که از شما می‌آید خون است نباید به آن اعتنا کنید و آن را استحاضه حساب نکنید. این که رنگ ترشح متمایل به زردی است دلیل نمی‌شود که خون باشد. پس اگر واقعا مطمئن شدید خون است و نه ترشح زردرنگ آن وقت اگر شرایط استحاضه را داشت آن را استحاضه بدانید. پس وقتی مطمئن بودید که خون است، اگر کمتر از سه روز متوقف شد آن را استحاضه حساب کنید. اما اگر بیش از سه روز ادامه داشت ولی از زمان پایان حیض‌تان کمتر از ده روز گذشته بود باز هم آن را استحاضه حساب کنید. در خصوص بحث‌های بیشتر به رساله عملیه مراجعه کنید. 
آیا این پاسخ صحیح است؟:
12 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!
اشتراک در RSS - مسائل فردی