topbar

شرایط معامله

سود حلال Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. قیمت جنس را عرف بازار تعیین می‌کند. یعنی هر جنسی را که انسان بخواهد بفروشد، باید ببیند عرفا در بازار چه قیمتی دارد. اگر کسی در معامله، همین عرف را رعایت کند،‌ هر میزان سودی که بدست آورد اشکال ندارد. اما اگر این عرف را رعایت نکند و مثلا به قیمت بیشتری از عرف بازار بفروشد، ‌آنگاه خریدار به اصطلاح خیار غبن پیدا می‌کند. یعنی می‌تواند جنس را پس بدهد و پولش را بگیرد یا اینکه ما به التفاوت قیمت را از فروشنده مطالبه کند.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
282 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

دادن رشوه Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم برادز عزیز. آن رشوه‌ای که از نظر فقهی حرام است. رشوه دادن به قاضی در محاکم دادگستری است تا بر خلاف عدالت حکم صادر کند. موارد دیگری که به عنوان رشوه معروف شده است از نظر فقهی رشوه محسوب نمی‌شوند. البته بعضی از آنها حرام است مثل اینکه پرداخت رشوه باعث شود حقی ضایع شود. یا رشوه دهنده به ناحق چیزی را بدست آورد که مال خودش نیست یا اینکه به کسی پول داده شود تا شهادت برخلاف دهد یا شهادتی را کتمان کند و مواردی از این قبیل. بنابراین اگر شما در محل کسبتان به کسی پولی پرداخت می‌کنید و این کار باعث می‌شود که حق کسی ضایع شود این کار حرام است. حال از بین رفتن حق دیگران اگر مثلا این طور است که محل کسب دیگری را با رشوه غصب کرده‌اید درآمدتان هم حرام می‌شود. و گرنه اگر پرداخت رشوه حق کسی را پایمال نمی‌کند یا مثلا طوری است که اگر آن رشوه را پرداخت نکنید حق خودتان از بین می‌رود آنگاه کسبتان حرام نمی‌شود. در هر صورت بهتر است در خصوص آن رشوه اطلاعات بیشتری بدهید تا دقیق‌تر پاسخ داده شود.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
890 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

شرایط قرارداد Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم از نظر شرعی اشکالی ندارد که شما آن مبلغ را طبق شرایط قرارداد بگیرید هرچند بهتر است در معامله سخت‌گیر نباشید 
آیا این پاسخ صحیح است؟:
889 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!
اشتراک در RSS - شرایط معامله