topbar

طهارت

احکام Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. آب چاه حکم آب کر را دارد.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
29 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

احکام نجاسات Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. برادر عزیز هر چیزی که نجس شد را سعی کنید تطهیر کنید. چون از پتو و تشک معمولا استفاده می‌کنید و احیانا عرق می‌کنید و این نجاست‌ها ممکن است به بدن و لباس شما هم سرایت کند. شاید راه بهتر آن است که یک ملحفه روی تشکتان و یکی هم روی خودتان بیندازید که اگر نجس شدند همانها را آب بکشید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
34 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

منی Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم خواهر محترم. مایع منی فقط از مردان در اثر تحریکات جنسی خارج می‌شود و غسل جنابت بر آنها واجب می‌گردد. اما از خانمها چنین مایعی خارج نمی‌شود. البته اگر خانمی به اوج تحریک جنسی رسید بطوری که لذت زیادی برد و بدنش سست شد باید غسل جنابت کند هرچند مایعی خارج نشود.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
119 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

غسل Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. می‌توان یک غسل انجام داد و به نیت دو یا چند غسل آن را انجام داد. در غسل ترتیبی باید اول سمت راست را بشویید. البته معنایش این نیست که در آن موقع نباید به سمت چپ آب بریزد. یا مثلا اگر در زیر دوش هستید همة سمت چپ هم آب بریزد بلکه شما باید قصدتان شستن سمت راست باشد. در سمت چپ هم همینطور
آیا این پاسخ صحیح است؟:
149 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

گربه Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. موی گربه هرچند نجس نیست ولی وجود موی گربه در لباس نمازگزار باعث بطلان نمازش می‌شود. شما لازم نیست اصلا لباستان را وارسی کنید. می‌توانید بدون وارسی هم نماز بخوانید. مگر آنکه چشمتان بیفتد. که در این صورت باید آن را از لباستان جدا کنید و بعد نماز بخوانید. حال اگر در وسط نماز متوجه شدید که موی گربه روی لباستان است باز هم نمازتان باطل است. ابتدا باید آن را جدا کنید و بعد نماز را از اول بخوانید. بنابراین توصیه من آن است که بطور معمولی لباستان را وارسی کنید (دقت کنید گفتم بطور معمولی یعنی نمی‌خواهد ذره بین بگذارید و جزء به جزء‌ لباستان را بگردید. همینطوری نگاه بیندازید) اگر دیدید موی گربه در آن نیست نماز بخوانید بعد از وارسی هم دیگر به لباستان توجه نکنید نه در حال نماز و نه پس از نماز.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
145 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

نجاست Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم حوله نجس نیست. حتی بر فرض محال هم اگر نجس بود فرشتان نجس نیست. زیرا به رطوبت حوله رطوبت غیر مسریه می‌گویند. پس حوله نجس نیست فرش هم نجس نیست حتی لبتان هم نجس نیست زیرا ندیدید که خونی شده باشد. تنها احساس درد و پوسته پوسته بودن کافی نیست.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
151 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

احکام Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم فقط باید از بالا به پایین بشویید.  
آیا این پاسخ صحیح است؟:
133 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

وضو Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. خیر ولی اینقدر دست نکشید که به حالت وسواس درآید. وقتی دیدید انگار به حالت وسواس رسیدید آن کار را متوقف کنید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
165 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

وضو Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. دست کشیدن در وضوء شرط نیست ولی باید حتما از آرنج به سمت سر انگشتان شسته شود نه برعکس. شما می‌توانید از آرنج به سمت سرانگشتان را از بالا به پایین بشویید و دستتان را بردارید و دوباره بگذارید. در صورت هم به همین شکل.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
146 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

وضو Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. اگر کامل شستید و مطمئن شدید که کامل شستید بار اول محسوب می‌شود هرچند نیت نکرده باشید که بار اول باشد. و بار دوم هم اگر بطور کامل شستید و مطمئن شدید که کامل شستید بار دوم محسوب می‌شود هرچند نیت کنید که بار اول باشد. ولی وضویتان دچار اشکال نمی‌شود.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
186 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!
اشتراک در RSS - طهارت