topbar

خمس

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. پاسخ پرسش‌هایتان به ترتیب عبارتند از: ۱. هشتاد هزار تومان خمس ندارد و جزء درآمد است. ۲. می‌توانید این کار را بکنید. ۳. خمس ندارد.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
87 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. کار درستی انجام می‌دهید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
165 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. اشکالی ندارد. می‌توانید این کار را بکنید و در نتیجه خمس کمتری بدهید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
128 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس و ارث Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. برادر عزیز شما باید به نسبت یک میلیون تومانی که خمسش را نداده بودید خمس را حساب کنید. به این طریق که اگر ۱۰ متر را ۶ میلیون خریدید پس ۱ میلیون تومان، ده ششم متر از خانه می‌شود. اکنون که متری ۲ میلیون شده است پس ده ششم دو میلیون تومان می‌شود سیصد و سی و سه هزارتومان. شما باید خمس همین مبلغ را بپردازید. سوال ۲: معامله اشکالی ندارد. ۳. مسئله وام به خواهرتان مربوط است که باید جهات شرعی آن را رعایت کند. شما هم لازم نیست در این مورد کنکاش کنید. 
آیا این پاسخ صحیح است؟:
134 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. آن پول برای شما حلال است و می‌توانید از آن استفاده کنید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
169 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم تنها درصورتی خمس آنها را باید بپردازید که یقین داشته باشید میت اصلا اهل خمس دادن نبودند. ولی اگر شک دارید دیگر خمس آنها واجب نیست.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
153 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم طبق فتاوای مراجع معظم تقلید مالیات نمی‌تواند بجای خمس محسوب شود. همانطور که می‌دانید خمس سهم امام زمان ع و سادات فقیر است و در هیچ جای دیگری نباید مصرف شود. اما مالیات را دولتها از بابت خدمات عمومی که به مردم می‌کنند می‌گیرند. شبیه به اینکه شما کسی را استخدام کنید تا باغچه خانه تان را درست کند. وقتی به او مزد می‌دهید نمی‌توانید بجای خمس محسوب کنید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
227 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
باید خمس مبلغی را که بعد از فروش تاکسی بدست آوردید پرداخت کنید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
182 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. پولی را که برای این کارها می‌خواهید مصرف کنید خمس ندارد.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
258 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!

خمس Sticky

پاسخ اصلی کارشناس 3013
متن پاسخ:
سلام علیکم. خیر نمی‌توانید. مگر اینکه از آن چهار میلیون مثلا دو میلیونش مانده باشد. می‌توانید آن دو میلیون را کسر کنید.
آیا این پاسخ صحیح است؟:
301 امتیازها
+
Vote up!
-
Vote down!
اشتراک در RSS - خمس